הכנס השביעי של האגודה הישראלית למשפט פרטי

שלחו לחבר
30/05/2016 - 18:00 - 09:00

בנין הפקולטה למשפטים, 306, קומה ב'.

מרכז: פרופ' גדעון פרחומובסקי