כנס "גיבוש תכנית פירעון לחייב בהליך פשיטת רגל בהתאם להמלצות דו"ח ועדת חריס"

שלחו לחבר
מועד
22/06/2016 - 19:30 - 16:00הוספה ליומן 2016-06-22 16:00:00 2016-06-22 19:30:00 כנס "גיבוש תכנית פירעון לחייב בהליך פשיטת רגל בהתאם להמלצות דו"ח ועדת חריס" בנין הפקולטה לשפטים 305, אולם 11, קומת קרקע בהשתתפות: פרופ' רון חריס, יו"ר ועדת חריס, פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הראשי תכנית: הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

בנין הפקולטה לשפטים 305, אולם 11, קומת קרקע

בהשתתפות: פרופ' רון חריס, יו"ר ועדת חריס, פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הראשי

תכנית: