כנס "גיבוש תכנית פירעון לחייב בהליך פשיטת רגל בהתאם להמלצות דו"ח ועדת חריס"

שלחו לחבר
22/06/2016 - 19:30 - 16:00

בנין הפקולטה לשפטים 305, אולם 11, קומת קרקע

בהשתתפות: פרופ' רון חריס, יו"ר ועדת חריס, פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הראשי

תכנית: