סמינר מחקר בנושא אחריות

14/06/2016 - 14:00 - 15:30

מוביל: פרופ' אריאל פורת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

"אחריות משפטית: האם רק להימנע מנזק או גם להרבות טוב?"

בנין משפטים 306, אולם 200

מרכזים: פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן, תומר שדמי