כנס "רגולציה על איכות המים"

16/11/2016 - 09:00 - 17:00

מרכז: עו"ד יותם שלמה, הקליניקה לאיכות הסביבה

תכנית: