כנס בינלאומי בנושא "שלטון החוק - היבטים דתיים"

20/11/2016 - 17:30 - 20:30
21/11/2016 - 09:00 - 18:00
22/11/2016 - 09:00 - 19:00

"The Rule of Law"

מרכז: פרופ' צבי זוהר

בנין הפקולטה למשפטים 306, אולם 200

תכנית: