דיון: "שאלות של חיים ומוות: בין משפט פלילי, מוסר והלכה"

15/12/2016 - 18:00 - 20:00

סדרת משפטים נפגשים, המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

תכנית: