אזכרה וטקס הענקת מלגות ע"ש ד"ר דייויד וינר ז"ל

23/01/2017 - 17:00 - 19:00

בנין הפקולטה למשפטים 306,

תכנית: