הכנס השנתי השלישי של ICON-S Israel

30/03/2017 - 09:00 - 19:00

(הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי)

מרכז: ד"ר אורי אהרונסון

בנין משפטים 306, אולם 200

תכנית: