הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
21/03/2017 - 15:30 - 14:00

 

Prof. Gunther Frankenberg, Goethe  University, Frankfurt

"What Access? Which Justice? An Essay Concerning Access to Justice"

בנין משפטים 306, אולם 200