הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
מועד
21/03/2017 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2017-03-21 14:00:00 2017-03-21 15:30:00 הסמינר המחלקתי   Prof. Gunther Frankenberg, Goethe  University, Frankfurt "What Access? Which Justice? An Essay Concerning Access to Justice" בנין משפטים 306, אולם 200   הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

 

Prof. Gunther Frankenberg, Goethe  University, Frankfurt

"What Access? Which Justice? An Essay Concerning Access to Justice"

בנין משפטים 306, אולם 200