הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
מועד
25/04/2017 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2017-04-25 14:00:00 2017-04-25 15:30:00 הסמינר המחלקתי Prof. Nadav Shoked, Northwestern University "Reclaiming Fiduciary Law for the City"   הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

Prof. Nadav Shoked, Northwestern University

"Reclaiming Fiduciary Law for the City"