הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
25/04/2017 - 15:30 - 14:00

Prof. Nadav Shoked, Northwestern University

"Reclaiming Fiduciary Law for the City"