כנס לציון תרגום הספר של הרב אייזק הרצוג

04/05/2017 - 14:00 - 20:00

מרכז: פרופ' עמיחי רדזינר

בנין משפטים 306, אולם 200

תכנית: