כנס לציון תרגום הספר של הרב אייזק הרצוג

שלחו לחבר
04/05/2017 - 20:00 - 14:00

מרכז: פרופ' עמיחי רדזינר

בנין משפטים 306, אולם 200

תכנית: