סדרת הבימה הציבורית: "על מקמו של המקומי - הכרעות יהודיות ודמוקרטיות"

שלחו לחבר
18/05/2017 - 20:30 - 17:30

המרכז  למשפט יהודי ודמוקרטי

מרכזת: ד"ר הילה בן-אליהו

:program