סדרת הבימה הציבורית: "על מקמו של המקומי - הכרעות יהודיות ודמוקרטיות"

18/05/2017 - 17:30 - 20:30

המרכז  למשפט יהודי ודמוקרטי

מרכזת: ד"ר הילה בן-אליהו

:program