הסמינר המחלקתי עם פרופ' יהונתן גבעתי,

שלחו לחבר
24/01/2017 - 15:30 - 14:00

האוניברסיטה העברית בירושלים

?The Economics of Rights: Does The Right To Counsel Increase Crime

בנין משפטים 306, אולם 200