אורחת הסדנה למשפט ציבורי, ד"ר הילה בן אליהו

שלחו לחבר
27/03/2017 - 14:30 - 13:00

"הקהילה, המקום ותחולת הדין – המשפט העברי ומקל הנדודים".

בנין משפטים 305, כתה 132

מרכז: ד"ר אורי אהרונסון