אורחת הסדנה למשפט ציבורי, ד"ר הילה בן אליהו

27/03/2017 - 13:00 - 14:30

"הקהילה, המקום ותחולת הדין – המשפט העברי ומקל הנדודים".

בנין משפטים 305, כתה 132

מרכז: ד"ר אורי אהרונסון