המשפט המבוים- "אחריות דירקטורים בגין מחדל בפיקוח"

27/06/2017 - 16:30 - 19:00

בחסות משרד עו"ד גורניצקי ושות'

תכנית:

מרכז: ד"ר אסף אקשטיין