סיכום פרוייקטים שונים של התכנית לטפוח המצוינות

28/08/2017 - 11:00 - 17:00

מרכז: ד"ר עדי אייל