כנס לכבוד פרופ' צבי זוהר לרגל פרישתו לגמלאות

31/12/2017 - 17:30 - 21:00
01/01/2018 - 09:00 - 18:00

בשיתוף עם המחלקה לתולדות ישראל,

מרכזים: פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, פרופ' ירון הראל, המחלקה לתולדות ישראל