כנס לכבוד פרופ' צבי זוהר לרגל פרישתו לגמלאות

שלחו לחבר
31/12/2017 - 21:00 - 17:30

בשיתוף עם המחלקה לתולדות ישראל,

מרכזים: פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, פרופ' ירון הראל, המחלקה לתולדות ישראל