ערב עיון "השפעת פסיקת בית הדין האירופי לצדק ופסיקה זרה אחרת על הדין בישראל

28/11/2017 - 18:00 - 20:00

מרכז: פרופ' אריה רייך

תכנית: