קידום עונש מוות לצד מחשבה יהודית - הרצאה של המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

שלחו לחבר
11/01/2018 - 15:00 - 13:45

קידום עונש מוות לצד מחשבה יהודית:
הילכו שניהם יחדיו?
משולחנו של סגן בכיר לתובע הכללי של קונטיקט

 

תכנית:

/files/law/shared/law.pdf

 

אנא אשרו השתתפות בדוא"ל: cjdl.contact@biu.ac.il