קבוצת מחקר בנושא מדיניות בין המישור המקומי והלאומי: המקרה של פרשת מיכל האמוניה

שלחו לחבר
20/03/2018 - 15:30 - 14:00

המפגש יתקיים בחדר סגל

מרכז: ד"ר אורי אהרונסון