חוברת מס' 18 - תשע"ח 2018

חוברת מס' 18 - תשע"ח 2018
תאריך
תקציר

חובה אזרחית: תרופה או מחלה? - יעל ישי

"חיילים פטורים" ב"צבא הרגישות החדשה": דעת הקהל הישראלית-יהודית ביחס לסרבנות צבאית סלקטיבית - על "ניהול שונות" כאסטרטגיה פרו הגמונית - אודי לבל ואיתן אוריקבי

דומיננטיות צבאית או דומיננטיות אזרחית: מעורבות צה''ל בתכנון כבישים וסלילתם בשנות החמישים - יורם פריד וגדעון ביגר

יחסי עם וארץ - בין דת ולאום בתנועה הציונית - יצחק קונפורטי

עיונים בשיח העכשווי על הדמוקרטיה בקרב רבני הציונות הדתית - דב שוורץ

תאריך עדכון אחרון : 22/09/2020