תואר ראשון - חטיבת משפט וטכנולוגיה

תואר ראשון במשפטים – חטיבת משפט וטכנולוגיה

הפקולטה למשפטים מציעה לתלמידי תואר ראשון תכנית לימודים הכוללת חטיבת לימודים בתחום של משפט וטכנולוגיה, ובשילוב תואר שני בבית הספר למינהל עסקים מסלול מערכות מידע  או תואר שני במחלקה למדעי המידע מסלול טכנולוגיות מידע.

משך הלימודים: ארבע שנים (כולל לימודי התואר השני).

חובות הלימודים בתכנית:

סטודנט בתכנית יהיה מחוייב ללמוד במסגרת לימודי התואר הראשון במשפטים את הקורסים הבאים:

  • קורס "משפט וטכנולוגיה" בעברית 99-1001 או באנגלית 99-0016
  • "סדנה במשפט וטכנולוגיה" 99-3006
  • קורס "מדע הנתונים למשפטנים" 99-9025 
  • קורס "רשתות ומורכבות בעולם האמיתי" 88-6980
  • קורס "טכנולוגית GIS ורגולציה סביבתית" 99-9061
  • קורס " מבוא לדיני קניין רוחני"  99-307
  • סמינר אחד בהתאם להנחית ראש התכנית

ניתן להמיר את אחד הקורסים האלה בקורס באנגלית שניתן על ידי מרצה אורח שעוסק בתחומים אלה באישור ראש התכנית.

תנאי קבלה:

  1. 5 יחידות אנגלית בציון 85 לפחות + 5 יחידות במתמטיקה בציון של 80 לפחות  + פסיכומטרי כמותי 130 (במקרים מיוחדים תיבחן קבלה גם לבוגרי 4 יחידות במתמטיקה בציון 93 לפחות).
  2. מינימום ממוצע בגרות 106 + פסיכומטרי 650
  3. מסלול בגרות בלבד מוגבל בזמן - קבלה ללא פסיכומטרי: ממוצע בגרות 114,  5 יחידות אנגלית בציון 85 לפחות + 5 יחידות במתמטיקה בציון של 85 לפחות. 

מספר המתקבלים לתכנית מוגבל. הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה את הזכות לקבל את בעלי הנתונים הגבוהים ביותר מבין המועמדים.

תנאי מעבר:

תנאי מעבר משנה לשנה ממוצע במשפטים של 89.

תעודה:

סטודנט שיסיים בהצלחה את חטיבת הלימודים יהיה זכאי לקבל תעודה נלווית לתואר המציינת זאת.

תואר שני:

המתקבלים לתכנית ילמדו בשנת הלימודים השנייה גם קורסי השלמה בביה"ס למנהל עסקים  (מגמת מערכות מידע) או במחלקה ללימודי מידע לפי בחירתם לפי דרישות כל מחלקה. בשנה השלישית יחלו ללמוד קורסים לקראת התואר השני בתחום בו בחרו.

תנאי להמשך הלימודים בתואר שני – ממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה.