ד"ר יעל שמריהו - ישורון

דוא"ל
Yael7718@gmail.com
תחומי עניין

תחומי המחקר של יעל מתמקדים במדיניות מרחבית, קהילות אורבניות ויחסים מרחביים בין קבוצות אתנו-לאומיות, מעמדיות ודתיות שונות. מחקריה משלבים בין תיאוריות, מושגים ושיטות מתחום המדיניות הציבורית, הסוציולוגיה האורבנית והגיאוגרפיה. בעבודת הדוקטורט שלה, שהושלמה במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן גוריון בשנת 2020, יעל חקרה את מדיניות התיישבות גרעינים בערי פריפריה ובערים מעורבות ופיתחה את המונח "אתנו-ג'נטריפיקציה מוסדית" לתיאור המדיניות והשלכותיה. כיום יעל חוקרת את התבדלותן המרחבית של קהילות חרדיות, השימוש במנגנונים משפטיים במאבקן להתבדלות ויחסיהן עם החברה והמדינה.

  מחקר

  כותרת עבודת הדוקטורט:

  מדיניות התיישבות גרעינים בערי פריפריה וערים מעורבות: בין לאומיות ונאו ליברליזם

  Title of thesis: Settlement Policy in the Periphery and Mixed cities: Between Nationalism and Neoliberalism.

  מנחים של הפוסט:

   ד"ר שי שטרן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן וד"ר אביטל מרגלית, מכללת ספיר

  תאריך עדכון אחרון : 17/05/2022