חוברת מס' 17 – חרדיות מודרנית – תשע"ז 2017

תאריך
תקציר

נגיעות מודרניות או 'חרדיות מודרנית'? אומדן מספרי לתהליכי מודרניזציה בחברה החרדית – גלעד מלאך ולי כהנר

זהויות חרדיות "אחרות": ייצוג החרדי המודרני ועובד הכפיים בסרטים חרדיים – מתן אהרוני

השתקפותם של מאפייני 'החרדיות המודרנית' בראי תופעת הגירושין – ענת בארט ועדיטל בן ארי

קולות חדשים בעיתונות החרדית או אותה גברת בשינוי אדרת? – אינס גבל וורדה וסרמן

חרדיות ישראלית בשלוש מערכות – חיים זיכרמן

על "קו תפר" תרבותי וגאוגרפי – 'חרדיות מודרנית' במרחב העירוני – לי כהנר

ממידור לחיבור בהתמודדותן של סטודנטיות חרדיות עם שניות תרבותית – נורית נוביס דויטש ואסנת רובין

ציות וסמכות במובלעת שמרנית הנאלצת להיפתח לסביבה – תהילה קלעג'י ואשר כהן

האומנם "העבר אין"?: חשיבותה של פרספקטיבה היסטורית על החברה החרדית בישראל – קימי קפלן

 

רכישת החוברת: הוצאת נבו

תאריך עדכון אחרון : 12/08/2018