שיתוף פעולה מחקרי בין מדעני נתונים ומשפטנים: הצגת מקרי מבחן ודיון

תמונה
שיתוף פעולה מחקרי בין מדעני נתונים ומשפטנים:  הצגת מקרי מבחן ודיון
31/05/2022 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2022-05-31 14:00:00 2022-05-31 15:30:00 שיתוף פעולה מחקרי בין מדעני נתונים ומשפטנים: הצגת מקרי מבחן ודיון שיתוף פעולה מחקרי בין מדעני נתונים ומשפטנים: הצגת מקרי מבחן ודיון פרטים והזמנה בקובץ המצורף בניין 305 אולם 134 הפקולטה למשפטים law.faculty@biu.ac.il Asia/Jerusalem public
מיקום
בניין 305 אולם 134

שיתוף פעולה מחקרי בין מדעני נתונים ומשפטנים: הצגת מקרי מבחן ודיון

פרטים והזמנה בקובץ המצורף

תאריך עדכון אחרון : 16/05/2022