משפט וטיפול במרחבים שונים – הכנס השנתי של הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן

שלחו לחבר
18/11/2019 - 20:00 - 16:00

משפט וטיפול במרחבים שונים – הכנס השנתי של הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן.

 

הכנס יעסוק בחיבור ובקשר שבין משפט וטיפול בהקשרים וזירות שונות, כגון בתי המשפט הקהילתיים, הסניגוריה הציבורית, האגף לסיוע משפטי, נפגעי עבירה, והיבטים מיוחדים של משפט וטיפול בהקשר של אנשים עם מוגבלויות. במסגרת הכנס נעסוק בחשיבות ההכרה בהיבטים הטיפוליים של המשפט, ובגבולות שבין הדיסציפלינות.

 

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.