עיונים במשפט עברי ובהלכה: דיין ודיון

110-20104b.jpg
תאריך הגיליון: 
ד"ר יעקב חבה, ד"ר עמיחי רדזינר

קובץ מאמרים העוסקים במגוון היבטים הנוגעים להליך השיפוטי במשפט העברי לתקופותיו השונות. מאמרים אחדים הם פרי מחקרם של בכירי החוקרים בתחומי המשפט העברי ותולדות ההלכה, ואחרים נכתבו בידי חוקרים צעירים.