פרסומי הפקולטה למשפטים - הוצאת בר-אילן

English שלחו לחבר

הפקולטה למשפטים מוציאה לאור, במסגרת הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ספרי עיון ומחקר בתחום המשפט ובתחומים משיקים. כל הספרים עוברים שיפוט אקדמי קפדני, ומופקים ברמה גבוהה. במקרים מתאימים משתפת ההוצאה פעולה בהוצאה לאור של ספרים שהתקבלו לפרסום עם הוצאות ספרים אחרות - מסחריות, משפטיות או אקדמיות.

ההוצאה מעניקה את פרס תייגר בסך 50,000 ₪ לספר משפט מקורי בעברית. המועד האחרון להגשת כתבי-יד לפרס לשנת תש"ע-תשע"א - 1 באוקטובר 2010.

יושב-ראש הוועדה האקדמית של פרסומי הפקולטה למשפטים הוא פרופ' אריאל בנדור.

  • דיני ביטוח

    פרופ' דודי שוורץ, ד"ר ריבי שלינגר

    הספר עוסק בחידושים בתהליכים ובמגמות ההתפתחות של דיני הביטוח. הספר מתמודד
    עם מוקדי הסכסוך המרכזיים בתחום הביטוח ומתווה אבני דרך לבחינת סוגיות ביטוח מורכבות.