לימודים מקוונים

הפקולטה למשפטים פועלת למען שיפור וקידום הלמידה, תוך יישום ושימוש בטכנולוגיות למידה רבות ומגוונות. אחד מאמצעי הלמידה המתקדמים היא מערכת תקשוב הקורסים.
לכל קורס בפקולטה הוקם אתר אינטרנטי ובו מתבצעת פעילות הקשורה לקורס: הסטודנטים יקבלו באתר זה הודעות לגבי הקורס, יורידו חומר קריאה, ישוחחו זה עם זה בפורומים ועוד.
מערכת התקשוב פשוטה להפעלה וידידותית למשתמש וניתן להתחבר אליה מכל מחשב בעל חיבור אינטרנטי. ניתן למצוא הסברים לגבי אופן השימוש במערכת התקשוב בדף הבית של המערכת (הוא דף הכניסה למערכת):

הכניסה לאתרי הקורסים המתוקשבים נעשית באמצעות קוד משתמש. ראו כאן הסבר לגבי בירור הסיסמה האישית של כל סטודנט. בשל היקף הקורסים הגדול (כ-300 קורסים המתקיימים בשנת הלימודים תשפ"א בפקולטה) חלק מאתרי הקורסים עדיין בהקמה והעבודה עליהם תסתיים במהלך השנה. 

 

לידיעתכם: הגישה למאגרי המידע תתבצע מעתה אך ורק דרך אתר הספרייה. את המאגרים ניתן למצוא בעמוד המאגרים הישראליים באתר הספרייה.

לאחר לחיצה על המאגר המבוקש יש להזדהות מול מערכת Athens באמצעות שם משתמש וסיסמא המורכבים מbiu+ת.ז. כך לדוגמא:
user: biu123456789 password: biu123456789

 

ניתן לפנות לצוות  בדוא"ל: המרכז ללמידה מתוקשבת