מלגת פולברייט

שלחו לחבר

קרן חינוך ארה"ב-ישראל מציעה כארבעה מענקים לסטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטאות ישראליות, אשר עומדים להתחיל בשנת פעילות באוניברסיטה אמריקאית, במסגרת תכנית לימודיהם הישראלית. לזוכים במענקים מועבר תשלום אחד בסך $12,500, כתמיכה חלקית בשנת הפעילות בארה"ב.

סכום המילגות
$12,500
מועד ההגשה
לפי הודעת הקרן אשר תפורסם על לוחות המודעות