סגן דיקן

ד"ר יעקב חבה

טלפון
03-5317085
דוא"ל
Yaacov.Habba@biu.ac.il
משרד
בניין 305, חדר 113
  ביוגרפיה קצרה

  השכלה:

  1986-1984 מכון להכשרת מורים ע"שׁ יעקב הרצוג שליד ישיבת "הר-עציון", אלון שבות.

  1991-1988 מכון גבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן.

  1988-1991 תואר בוגר במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

  1988-1991 תואר מוסמך (משפט עברי), אוניברסיטת בר-אילן

  1993-1999 תואר שלישי. אוניברסיטת בר-אילן.

  השתלמויות במוסדות אקדמיים אחרים:

  2006 עמית מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

  נסיון מקצועי אחר:

  1991-1990 עוזר מחקר - פרויקט "שמע", אוניברסיטת בר-אילן.

  1992-1991 מתמחה, בית המשפט העליון (המשנה לנשיא מ. אלון).

  1992 מתמחה, משרד עו"ד (עו"ד דן אבי יצחק).

  1993 מתרגל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב: משפט עברי (פרופ' אהרן קירשנבאום).

  1995-1993 מתרגל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן: משפט עברי (פרופ' סיני דויטש); דיני ראיות (פרופ' אהרן אנקר / פרופ' אלכס שטיין.

  2005-1997 מרצה, מכללת שערי משפט: מבוא למשפט עברי, משפט עברי פלילי.

  2001-1998 מרצה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב: משפט עברי פלילי.

  תחומי הוראה:

  דיני ראיות, משפט דיוני, מבוא למשפט עברי, משפט עברי פלילי, דיני נזיקין במשפט העברי.

  חברות במוסדות מחקר וארגונים שונים:

  הארגון העולמי למדעי היהדות.

  האגודה למשפט עברי.

  מלגות ופרסים:

  2001-2000 מענק מטעם קרן דהאן - הקרן למורשת יהדות ספרד, אוניברסיטת בר-אילן.

  2000 פרס הקרן ע"ש פנחס ריקליס ז"ל לחוקר משפט עברי, אוניברסיטת בר-אילן.

  1995 מצטיין הרקטור לתואר שלישי.

  1994 פרס קרן פולבר לתלמידי תואר שלישי.

  1994 מלגת תואר שלישי מאת קרן הזיכרון לתרבות יהודית.

  1993 פרס קרן וולף לתלמידי מחקר מצטיינים.

  1990 תעודת הוקרה על הצטיינות מיו"ר הכנסת.

  1988, 1989, 1990 מצטיין דיקן.

  1988, 1989, 1990 מצטיין הרקטור.

  ארגון כנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים:

  2010 המאגר הביומטרי - דילמות אתיות, משפטיות והלכתיות בהגנה על הפרטיות (לכבוד ספרו של
  דר' איתמר ורהפטיג: צנעת הפרט) (בשיתוף עם מכון משפטי ארץ)

   2006 לאומיות וקודיפיקציה: בעקבות הצעת חוק דיני ממונות (בשיתוף עם ד"ר יצחק ברנד).

  2002 ואילך מרכז סמינר בין אוניברסיטאי במשפט עברי (בשיתוף עם ד"ר עמיחי רדזינר).

  2001 "אין דוחין נפש מפני נפש" - היבטים אתיים, משפטיים והלכתיים (בעקבות פסק הדין של בית המשפט לערעורים באנגליה).

  השתתפות בכנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים:

  2010 - כנס האגודה למשפט עברי, "ההבחנה בין עליה לירידה לעניין הריגה בשוגג"

  2005 הקונגרס העולמי ה-14 למדעי היהדות, ירושלים. הרצאה בנושא: "דבר ולא חצי דבר - פרק בהלכות עדות".

  2003 כנס במשפט עברי, אוניברסיטת בר-אילן: "תרומתה של הדת לדין במסגרת רב תרבותית". הרצאה בנושא: "חרם ונידוי כדגם לענישה חברתית".

  2001 הקונגרס העולמי ה- 13 למדעי היהדות, ירושלים. הרצאה בנושא: "מחקר המשפט הפלילי העברי".

  2000 כנס במשפט פלילי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. הרצאה בנושא: "כוונה כחלק מיסודותיה העובדתיים של העבירה".

  ארגון והשתתפות בסדנאות מדעיות:

  2005 סדנה בנושא השוויון - אוניברסיטת בר-אילן: משתתף.

  2004 קבוצת דיון בנושא המשפט העברי ומדינת ישראל - מכון ון-ליר: משתתף.

  2002-2005 סמינר חוקרים בין-אוניברסיטאי במשפט עברי: אחד המארגנים ומשתתף.

  2001-2001 פורום חוקרים במשפט פלילי - אוניברסיטת בר-אילן: משתתף.

  הנחיית תלמידי מחקר:

  הנחיית תלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי.

  מחקר

  משפט עברי פלילי, ראיות במשפט העברי, דיני נזיקין במשפט העברי.

  פרסומים

  עברית

   

  ספרים - עריכה

  1. עיונים במשפט העברי ובהלכה: דיין ודיון (הוצ' בר אילן, תשס"ז - 2007) (עם ד"ר רדזינר)


   

  מאמרים בכתבי עת

  1. "כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה" מחקרי משפט כ 177 (תשס"ג).
    
  2. "מבחנים לקביעת רמת האשם בעבירת רצח" קרית המשפט ב 265 (תשס"ב).
    
  3. "דרישת המעשה בעבירת רצח במשפט העברי" דיני ישראל כ-כא 475 (תש"ס-תשס"א).
    
  4. "אתיקה של ניהול התדיינות במשפט העברי" משפטים כה 333 (תשנ"ה).

  שפות זרות

  מאמרים בכתבי עת

  1. Arbitration Procedure in Jewish Law, 9 Justice 37 (1996).
    
  2. Compromise in Jewish Law, 5 Justice 40 (1995).
  פרסומים בהכנה

  עברית

  ספר-מחבר

  1. עבירות המתה במשפט העברי.

  ספר-עורך

  1. עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון(עתיד להתפרסם בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן, עמיחי רדזינר ויעקב חבה עורכים).

  מאמרים בכתבי עת

  1. "עדים זוממים - הדואליות בעבירה".
    
  2. "דבר ולא חצי דבר - פרק בהלכות עדות".

  תאריך עדכון אחרון : 23/05/2022