הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ניצבת בחזית המחקר המשפטי בישראל ובעולם. מאז היווסדה בשנת 1970 היא לא מפסיקה להתפתח ולהתחדש במחקר, בתוכניות לימוד חדשניות, בקשרים בינלאומיים, בהוראה, בהקמת מרכזים, בקליניקות משפטיות ועוד. את הפקולטה מאפיינת גם מחויבות עמוקה לחברה ולמשפט הישראליים. בשנים האחרונות פיתחה הפקולטה תחומי חקר חדשים כמו משפט וטכנולוגיות מידע, משפט סביבתי וקיימות ומשפט ואתיקה התנהגותית. נוסף על כך, הפקולטה הרחיבה מאוד את הקשרים הבינלאומיים שלה שכוללים היום אוניברסיטאות מאירופה

המשך