שבת בוגרי הפקולטה למשפטים

02/05/2014 - 17:00 - 03/05/2014 - 20:30