ערב עיון לכבוד צאת ספרו של פרופ' עמיחי רדזינר

שלחו לחבר
27/11/2014 - 20:00 - 18:00

 

"דיני קנסות - מחקר במשפט התלמוד"

תכנית:

בבנין משפטים 306, חדר סגל, קומה ב'

מרכז: ד"ר יעקב חבה, סגן דיקן