פרופ' יצחק ברנד

טלפון
03-5317089
דוא"ל
Itzhak.Brand@biu.ac.il
משרד
חדר 208 בניין 306
  ביוגרפיה קצרה

  השכלתי המקצועית יונקת מלימודים בישיבות בין השנים תש"מ-תשמ"ט (1980-1989) , בתחילה בישיבת מרכז הרב בירושלים, ולאחר מכן בישיבת ההסדר הר עציון שבאלון שבות. במהלך שנים אלו הוסמכתי לרבנות ע"י הרבנים הראשיים לישראל דאז, הרב אברהם שפירא ז"ל והרב מרדכי אליהו ז"ל. בשנים שלאחר מכן לימדתי תלמוד ומחשבת ישראל בישיבות שונות, ובהן: ישיבת ההסדר בירוחם, ישיבת שיח בירושלים ובאפרת ומדרשת לינדנבאום בירושלים. כמו כן, לימדתי כעשר שנים במכללת הרצוג שבאלון שבות במסגרת החוגים תורה שבעל פה ומחשבת ישראל. בשנים 1989-1995 למדתי באוניברסיטה העברית בפקולטה למשפטים לימודי תואר ראשון ותואר שני. את עבודת התואר השני כתבתי בהנחייתו של פרופ' חנינה בן מנחם, בנושא "דבר שלא בא לעולם" ו"דבר שאין בו ממש". בשנים 1998-2002 כתבתי את עבודת הד"ר שלי בהנחייתו של פרופ' ברכיהו ליפשיץ, בנושא "עסקאות בנכסים מופשטים - בין תנאים לאמוראים". במהלך שנות הלימודים לקראת תואר שני ותואר שלישי לימדתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית משפט עברי כמתרגל , ולאחר מכן כמורה מן החוץ. כמו כן שימשתי כמתרגל במשפט עברי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב (בין השנים 1993-1995). החל מ - 2002 ועד היום אני מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

  מחקר

  דת ומשפט במשפט העברי; דיני חוזים ודיני קניין במשפט העברי.

  פרסומים

  ספרים:

  1. יש מאין - עסקאות בנכסים מופשטים במשפט התלמודי (מאגנס תשע"ז);

  2. מיהו חילוני? קריאות הלכתיות (בשיתוף עם פרופ' ידידיה שטרן; המכון הישראלי לדמוקרטיה); ערכאות של גויים במדינת היהודים (נייר עמדה, המכון הישראלי לדמוקרטיה).

  מאמרים:

  3. עיסקה בדבר שאין בו ממש – מפילוסופיה למשפט, שנתון המשפט העברי כא, תשנ"ח-תש"ס.

  4. תקנת השבים, עיוני הלכה ומשפט (לכבוד פרופ' א' קירשנבאום), דיני ישראל כ-כא, תש"ס-תשס"א.

  5. גדול כבוד הבריות, סידרא כא.

  6. 'הנושא ונותן בדברים' – בין התחייבות חוזית להסתמכות נזיקית, מחקרי משפט כד, 57-5.

  7. 'מאזני צדק' – משפט שמים ומשפט ארץ, עיון בדיני מידות ומשקלות, JSIJ 6 (2007).

  8. 'יורו משפטיך ליעקב': הכהן, החכם והרב – כשופטים וכמורי הוראה, 'הרבנות כאתגר' - קובץ מאמרים (י' שטרן ואח' - עורכים)

  9. 'תנורו של עכנאי' - אגדה בלב פולמוס – תרביץ עה, 466-437.. משפט המלך שבדרשות הר"ן, ציון עה (תש"ע), עמ' 393-425

  10. Religious Recognition of Autonomous Secular Law - The Life Situation of RaN's Homily, Harvard Theological Review 105 (2012)

  11. On Suspicion: Justice, Ethics and Society – Between Rationalism and Pietism JLA 21 (2015) pp. 19-46

  תאריך עדכון אחרון : 16/05/2022