פרופ' דוד האן

טלפון
03-5317094
דוא"ל
David.Hahn@biu.ac.il
משרד
חדר 304 בניין 306
שעות קבלה
בתיאום מראש
  ביוגרפיה קצרה

  2010- יועץ למחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי - פיסיקאלי) בתחום חדלות פירעון.

  השכלה:

  1997-1996 NYU School of law J.S.D.

  1995-1994 NYU School of law LL.M.

  1993-1989 LL.B (בהצטיינות יתירה) אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.

  בחו"ל:

  2001 - 2002 מרצה אורח בדרגת professor ב Fordham University School of Law, NY.

  2010- מרצה אורח  בפקולטה למשפטים באוניברסיטת מונאש, מלבורן, אוסטרליה.

  ניסיון מקצועי אחר:

  2002 - 2004 אוניברסיטת בר-אילן, מנהל תכנית הלימודים לתואר שני לרואי חשבון ועורכי דין, לשעבר מנהל המרכז למשפט מסחרי.

  2002 - 2003 מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב.

  1999 - 2003 מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית.

  1996 - 1997 מחלקת דיני החברות במשרד Gordon, Altman, Butowsky, New York, NY. מתן חוות דעת על הסכמי הלוואה בעסקאות פיננסיות, ניסוח חוות דעת משפטיות עיסוק בדיני פשיטת רגל.

  1994 התמחות במשרד עו"ד "יגאל ארנון ושות'", תל-אביב. ניסוח מסמכים רבי חשיבות בנושא דיני חברות.

  1993 התמחות בלשכת השופט גבריאל בך, בית המשפט העליון. מחקר משפטי, ניסוח חוות דעת משפטיות עבור השופט בך בתיקי ערעור אזרחיים ופליליים.

  1989 - 1993 אוניברסיטת בר-אילן, עוזר מחקר - דיני תאגידים.

  תחומי הוראה:

  דיני חדלות פרעון, דיני חברות, דיני אמצעי תשלום.

  חברות במערכת כתבי עת:

  1989 - 1993 מערכת כתב העת "מחקרי משפט", אוניברסיטת בר-אילן - סגן עורך.

  מלגות, פרסים ומענקים:

  2010- פרס ISF מחקר עיצוב מחדש של חוק חדלות הפירעון בישראל

  2010- מרצה מצטיין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת מונאש.

  2005 זוכה קרן אהרן מאיר לחקר הבנקאות (בשיתוף עם ד"ר יובל פלדמן) למחקר ניסויי אודות קבלת החלטות במתן אשראי.

  2001 אוניברסיטת בר-אילן, פרס הרקטור להצטיינות בהוראה.

  1999 פרס ע"ש אביגדור באור, אוניברסיטת בר-אילן.

  1999 מרצה מצטיין, אוניברסיטת בר-אילן.

  אירגון כנסים סמינרים וימי עיון מדעיים:

  2005 מרכז הסמינר המחלקתי של הפקולטה.

  השתתפות בכנסים סמינרים וימי עיון מדעיים:

  2005 כנס בינ"ל של מרכז צגלה בפקולטה למשפטים בתל-אביב:

  Personal Bankruptcy in the 21st Century - a paper on the problem of shareholders' guarantees and their eventual bankruptcy.

  2003 כנס בפקולטה למשפטים בבר-אילן (המרכז למשפט מסחרי): ביטול הלכת קולומבו - הרצאה על הבעיות שיצרה ההלכה החדשה עם דיני הבראת חברות.

  2003 INSOL Academics' Meeting in Las Vegas, NV - a paper on Israel's judiciary approach to selling firms undergoing reorganization.

  2000 כנס בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית: חוק החברות החדש - הרצאה על מנגנון הכפיה על קבוצה מתנגדת במיזוג חברות.

  אירגון והשתתפות בסדנאות מדעיות:

  2001 מרכז פורום הסמינר האלטרנטיבי לחברי סגל הפקולטה למשפטים בבר-אילן.

  חברות או מעורבות אחרת בועדות אקדמיות ארציות/עולמיות וועדות פרס:

  חבר בוועדה לרפורמה בתכנית הלימודים לתואר הראשון.

  הנחיית תלמידי מחקר:

  הנחיית תלמידי מחקר לתואר שני.

  שיפוט עבודות אקדמיות/מאמרים/ספרים:

  שיפוט מאמרים שונים המוגשים ל"מחקרי משפט" בתחומי המחקר הרלוונטיים, וכן שיפוט עבור מערכת "עיוני משפט".

  תפקידים ציבוריים:

  2004 - 2005 חבר ועדת הביקורת בתיק הפירוק של הבנק למסחר.

  2010- יועץ למחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי - פיסיקאלי) בתחום חדלות פירעון.

  2011- האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, משרד המשפטים.

   

  מחקר

  דיני חדלות פרעון: פירוקי חברות והבראתן, פשיטות רגל של יחידים - תיאוריה ושיקולי מדיניות, דיני חברות.

  פרסומים

  עברית

  ספר-מחבר

  1. דיני חדלות פרעון (התשס"ט).

  מאמרים בכתבי עת

  1. "סעדים בשל נטילת רכוש מחברה והון עצמי בלתי הולם: הגנת נושי חברה חדלת פירעון", משפטים (צפוי להתפרסם, תש"ע).
    
  2. "אחריות נושאי משרה בחברה לדחיית פתיחת הליך חדלות פירעון" תאגידים ו/2 25 (התשס"ט).
    
  3. "נקי יהיה מביתו: עניין אישי באישור עסקה של חברה" הפרקליט מט(1) 93 (התשס"ז).
    
  4. "דחית חובות" מחקרי משפט כג(1) (תשס"ז).
    
  5. "מעמד האסיפה הכללית בהנפקת מניות" קרית המשפט ו 149 (תשס"ו).
    
  6. "קידוחי הצפון: הלכה ואין מורין כן" תאגידים ב/5 3 (התשס"ו).
    
  7. "הסכמי ניהול כדיבידנד מוסווה" תאגידים ב/4 35 (התשס"ה) (בשיתוף עם רו"ח גד פניני).
    
  8. "מעורבות בעלי-מניות של חברה ציבורית בהנפקת מניות - בין הצעה פרטית, אישור עסקה עם בעל השליטה והצעת רכש מיוחדת) תאגידים ב/3 97 (התשס"ה).
    
  9. "שובה של תנית שימור הבעלות" עיוני משפט כח 97 (תשס"ד).
    
  10. "התפתחות דיני הבראת חברות בישראל: מן הכנסת אל משרד המשפטים דרך בתי-המשפט" קרית המשפט ה 3 (תשס"ד).
    
  11. "כפיה בין-קבוצתית במיזוג חברות" משפטים לב 419 (תשס"ב).
    
  12. "הגנה הולמת לחובות מובטחים בהבראת חברות" משפטים לב 247 (תשס"ב).
    
  13. "ביקורת ספרים: 'פירוק חברות' מאת ציפורה כהן" מחקרי משפט טז 487 (תשס"א).
    
  14. "העברת ערך לנושה והמחאת זכות על-ידי נושה: על העדפות בפשיטת-רגל של חייב" מחקרי משפט טז 197 (תשס"א).
    
  15. "השעבוד הצף בעדיפויות מעגליות" מחקרי משפט טו 117 (תשנ"ט).

  פרקים בספר

  1. "שעבוד כקנין'" ספר ויסמן - מחקרי-משפט לכבודו של יהושע ויסמן 43 (דפנה לוינסון-זמיר ושלום לרנר עורכים, תשס"ב).

  שפות זרות

  מאמרים בכתבי עת

  1. The Financial Crisis of 2009 - Have Reorganization Proceedings In Emerging Markets Gone Bankrupt? Israel as a Case Study, 12(3) U. Penn.J. Bus. L. (forthcoming, 2010).

  2. Velvet bankruptcy , 7 Theoretical Inquiries in Law 523 (2006).
    
  3. When Bankruptcy Meets Antitrust: The Case for Non-Cash Auctions in Concentrated Banking Markets, 11(1) Stanford J. L. Bus. & Fin. 28 (2005).
    
  4. The Formative Decade of Israel's Reorganization Law: 1995-2004, 14 Int'l Insolvency Rev. 121 (2005).
    
  5. Concentrated Ownership and Control of Corporate Reorganizations, 4 J. Corp. L. Stud. 117 (2004).

  פרקים בספר

  1. Chapter 28 - Israel, in Collier's International Business Insolvency Guide (2001).

  פרסומים בהכנה

  עברית

  מאמרים בכתבי עת

  1. "עניין אישי באישור עסקה של חברה".

  תאריך עדכון אחרון : 16/05/2022