ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן

טלפון
03-5317075
דוא"ל
manal.totry-jubran@biu.ac.il
משרד
חדר 106 בניין 306
  ביוגרפיה קצרה

  מרצה בכירה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. בשנת 2015 השלימה לימודי פוסט דוקטורנט בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ובהמלכה ריכזה סדנה בינתחומית בנושא "רב תרבותיות" במשותף עם הפקולטה למשפטים והחוג למדעי החברה באוניברסיטה העברית. בעלת תואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת תל אביב; בעלת תואר שני (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חיפה.

  קיבלה מלגת מעוף למרצים מהחברה הערבית מטעם המועצה להשכלה גבוהה לשנים תשע"ו – תשע"ח; מלגה על שם אריאל רוזן צבי ז"ל לסטודנטים מצטיינים; מלגה מטעם "המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" על מחקר לתואר שני בנושא תכנון ובניה במגזר הערבי.

  פרס "גורני" לחוקרים צעירים במשפט ציבורי (2019); נבחרה על ידי עיתון כלכליסט ובנק הפועלים כאחת מעשרה צעירים מבטיחים ופורצי הדרך בחברה הערבית (2018); פרס "שפיצר" עבור מקום שני בפרס הרצאה מצטיינת בכנס ה- 37 של האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה (2009); פרס עבודה מצטיינת לתואר שני בנושא דיני השלטון המקומי, מאת קרן הפרסים והמלגות של עיריית תל-אביב-יפו, ע"ש צבי זילביגר ז"ל (2005); פרס מטעם "מכון וולטר ליבך", בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב לשנת הלימודים תשס"ג, בגין תרומה לקידום יחסי שוויון והגינות בין יהודים וערבים בישראל (2003).

  בשנת 2014, קיבלה מענק מחקר ממרכז מינרבה לזכויות האדם הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב בנושא, "זכויות אדם: גישה היסטורית וביקורתית". בשנת 2015, מענק מחקר מהמועצה להשכלה גבוה; בשנת 2015, מענק מחקר מ-The European Union (EU) Regional Program “MedCulture”, Minority Rights Group International לעריכת מחקר בנושא "זכויות התרבותיות של המיעוט הערבי בישראל"; בשנת 2016, מענק מחקר ממכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן בנושא "קבוצות רכישה לאן?: לקראת רגולציה משפטית של התופעה". בשנת 2017 קיבלה את מענק מחקר מהמרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בנושא: "אתגר שופט המיעוט במדינה יהודית ודמוקרטית: לקראת פרישתו של השופט סלים ג'ובראן"; מענק מחקר מטעם קרן המחקרים של המוסר לביטוח לאומי בנושא: "זכויות חברתיות בישראל: חלוקת הנטל בין השלטון המרכזי למקומי במתן שירותי רווחה והשפעתה על רמת השירותים ועל יצירת פערים כלכליים וחברתיים בין הרשויות השונות"; בשנת 2017, מענק מחקר מקרן רוטשילד בנושא: "בחינת מודל הפעילות של קרן אדמונד דה רוטשילד: היבטים משפטיים ומרחביים". בשנת 2019 קיבלה מענק מחקר בגובה 285,000 ₪ לתקופה של 3 שנים מטעם הקרן הלאומית למדעית (ISF) בנושא "המשגת עקרונות של צדק סביבתי במערכת המשפטית והרגולטיבית בישראל: מחקר אמפירי ונורמטיבי".

  בשנת 2021 קיבלה מענק מחקר מטעם מכון וולטר ליבך בגובה 25,000 ש"ח, בנושא : "מחאה, אכיפה ושיטור בערים המעורבות: המקרה של מאורעות מאי 2021.".

  לקובץ pdf 

  מחקר

  תחומי מחקר: משפט וחברה, גיאוגרפיה משפטית, תכנון ובניה, שלטון מקומי, רב תרבותיות וזכויות מיעוט. 

  קורסים: רב תרבותיות וזכויות מיעוט, דיני שלטון מקומי, דיני תכנון ובניה, דיני מכרזים, משפט וחברה.

  פרסומים
  1. Manal Totry-Jubran, Dissent, Diversity and Representation: Lessons From The First Minority Judge in The Israeli Supreme Court Social and Legal Studies (forthcoming) 
  2. מנאל תותרי- ג'ובראן, "תרומת השופט סלים ג'ובראן לשיח הזכויות של קבוצות מיעוט ומוחלשות במערכת המשפט הישראלית", ספר ג'ובראן (עתיד להתפרסם ב- 2021 בהוצאת מכון סאקר ונבו)
  3. Manal Totry-Jubran, A Multicultural Perspective: Palestinian-Arabs in Israel
  4. Oxford Handbook on the Israeli Constitution (Aharon Barak, Barak Medina & Yaniv Roznai- eds., forthcoming 2021)
  5. מנאל תותרי- ג'ובראן, "חוק יסוד הלאום: פרשנות סעיף ההתיישבות היהודית בראי עקרון השוויון", קומנטור חוק הלאום (עתיד להתפרסם במרץ 2021 בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה)
  6. מנאל תותרי- ג'ובראן, "האופציה הנשכחת ברב תרבותיות הישראלית: יצירתם של מרחבים משותפים", ספר לכבוד פרישתו של פרופ' מאוטנר (עתיד להתפרסם בנובמבר 2020 בהוצאת אוניברסיטת תל אביב)
  7. Manal Totry-Jubran, Historical Justice of Private History in State Building, 21 Theoretical Inquiries in Law 305 (2020)
  8. מנאל תותרי- ג'ובראן ושמעון דיין, "קבוצות רכישה לאן, לקראת רגולציה משפטית של התופעה", עלי משפט טו 157 (2020)
  9. Manal Totry-Jubran, Transitional Justice within Housing Injustice: The Case of Housing Rights Violations Within Settler Democracies, 52 Vanderbilt Journal of Transnational Law 795 (2019)
  10. מנאל תותרי- ג'ובראן, "צדק ביחסים שבין פרטים, קהילות וגופים במשפט הפרטי", עיוני משפט מא 417 (2019)
  11. Manal Totry-Jubran, Law, Space and Society: Legal Challenges of Middle-Class Ethnic Minority Flight, 34 Harvard Journal on Racial & Ethnic Justice 57 (2018)
  12. Manal Totry-Jubran, Beyond Walls and Fences: Exploring the Legal Geography of Gated Communities in Mixed Cities, 26 Journal of Law & Policy 123 (2018)
  13. מנאל תותרי- ג'ובראן, "הפרטה והדרה בעיר: העמותות לבניה עצמית כמייצרות מובלעות מרחביות מופרדות", משפטים מו 443 (תשע"ז)
  14. מנאל תותרי- ג'ובראן, "ערים מעורבות בהתהוות: בין הפרטי לציבורי", דין ודברים י 17 (תשע"ז)
  15. Israel Doron, Manal Totry-Jubran, Guy Enosh and Tal Regev, An American Friend in an Israeli Court: An Empirical Perspective, 2 The Israel Law Review 48 (2015)
  16. ישראל (איסי) דורון, מנאל תותרי-ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב "עשור ל"ידיד בית המשפט": ניתוח אמפירי של החלטות בתי המשפט" עיוני משפט לד 667 (2011)
  17. מנאל תותרי- ג'ובראן "שיתוף הציבור בחוק התכנון והבנייה: המצוי והרצוי – ואדי נסנאס כמקרה-בוחן" משפט וממשל י 701 (תשס"ז)
  18. Israel Doron and Manal Totry- Jubran, Too Little, Too Late? An American Amicus In An Israeli Court, 19 Temple International and Comparative Law Journal 105 (2005)
  19. ישראל דורון ומנאל תותרי- ג'ובראן "לידתו והתפתחותו של "ידיד בית- משפט" ישראלי" עלי משפט ה 65 (תשס"ו)

  פרסום בבלוגים

   1.      מנאל תותרי-ג'ובראן "מחשבות ותובנות על תרומת פרופ' גביזון לשיח יחסי יהודים-ערבים במרחב הישראלי" ICON-S-IL Blog   (25.10.2020)

  2.      מנאל תותרי-ג'ובראן, "עשרים שנה לאירועי אוקטובר: זמן להתנצלות ציבורית מוסדית" ICON-S-IL Blog (7.10.2020)

  3.      Manal Totry- Jubran, Transitional Justice Symposium: Connecting the Past with the Future of Consolidated Democracies OpinionJuris (16.9.2020)

  תאריך עדכון אחרון : 01/08/2022