פרופ' חיים שפירא

טלפון
03-5317087
דוא"ל
Haim.Shapira@biu.ac.il
משרד
חדר 206 בניין 306
שעות קבלה
בתיאום מראש
  ביוגרפיה קצרה

  חיים שפירא הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ומלמד מגוון קורסים בתחום המשפט העברי, תורת המשפט וכן בתחום הדת והמשפט. הוא מחזיק בתואר ראשון ושני בתלמוד והיסטוריה של עם ישראל, תואר ראשון ושני במשפטים ותואר שלישי במדעי היהדות, כולם מן האוניברסיטה העברית בירושלים. חיים שפירא היה העורך הראשי של כתב העת Journal of Law, Religion and State וכיום הוא חבר המערכת שלו. כמו כן היה בעבר העורך האחראי של כתב העת מחקרי משפט. הוא עורך-שותף של הכרך הרביעי בסדרה Jewish Political Tradition היוצאת לאור באוניברסיטת ייל. חיים שפירא היה עמית מחקר ומרצה אורח בכמה אוניברסיטאות בחו"ל ובהן המכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון (2005-6), הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ניו-יורק (2013-14) ואוניברסיטת מילנו (2016). כמו כן, היה עמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים.

  מחקר

  היבטים היסטוריים ותיאורטיים של המשפט עברי, מוסדות הלכה ומשפט בתקופת המשנה והתלמוד, הלכה ומחשבה פוליטית, דת ומשפט

  פרסומים
  1. בתי הדין במשנה: עיון מחודש במשנת סנהדרין א, תרביץ פח, 182-139 (2022).
  2. שיקול הדעת: מושג תלמודי מנקודת מבט תורת-משפטית, דיני ישראל, לה-לו, 437-466 (2022)
  3. "מידת הרחמים במשנת הרמב"ם: אתיקה, משפט ותיאולוגיה", הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון (עורכים: א' אדרעי ואחרים), ירושלים תשע"ח (2018), 358-333.
  4. חמלה במשפט, משפט חברה ותרבות, ג (2020), תל אביב, 288-253.
  5. מעמדם ההלכתי של בתי המשפט האזרחיים בישראל: הלכה, אידיאולוגיה ומציאות, הלכה ציונית (עורך: י' שטרן), המכון לדמוקרטיה, ירושלים תשע"ז (2017).
  6. The Virtue of Mercy according to Maimonides: Ethics, Law and Theology. Harvard Theological Review, 111 (2018), 559-585.
  7. Equality in Religious Schools: the JFS Case Reconsidered, Religion, Institutions and Rights (eds. H. Dagan and L. Batnizky), Cambridge University Press (2016).
  8. נישואי בני נח – בין טבע למשפט, דיני ישראל, ל (2015), עמ' 42-19.
  9. The Right for Political Participation in Jewish legal and Political Tradition, Human Rights and Religion (eds. H. Dagan, S. Lifshitz, Y. Stern) , The Israel Democracy Institute, Jerusalem (2014).
  1. עקרונות דמוקרטיים במסורת הפוליטית היהודית: שלטון הציבור והכרעת הרוב, בדרך הדמוקרטית - היסודות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית (עורכים אלון גל ואח'), הוצאת אוניברסיטת בן גוריון תשע"ג, עמ' 53-15.
  2. Majority Rule in Jewish Law and Jewish Political Tradition, 82-83 Hebrew Union College Annual (2011-2012)
  3. 'For the Judgment is God's' – Human Judgment and Divine Justice, 27 Journal of Law and Religion (2012), 273-328.
  4. 'כי המשפט לאלוהים הוא' -  על הזיקה בין המשפט לאל במקרא ובמסורת ההלכתית", מחקרי משפט, כו (2010), עמ' 89-51.
  5. The Talmudic Debate over Compromise and the Goals of Judicial Process 26 Dinei Israel (2010) 183-228.
  6. בית הדין ביבנה: מעמד, תפקידים וסמכויות, דיין ודיון: קובץ מחקרים (עורכים: י' חבה וע' רדזינר), אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ז, עמ' 334-305.
  7. Maimonides’ Epistle on Martyrdom in light of Legal Philosophy (with Y. Lorberbaum), 25 Dinei Israel (2008), English section, 123-169
  8. The Law of the Pursuer and Source of Self –defense in Jewish Law, 16 Jewish Law Association (2007), 263-283.
  9. The Schools of Hillel and Shammai, 17 Jewish Law Annual (2007), 159-208.
  10. על נשיא ועל שושלת,  ציון ע (תשס"ה), עמ' 109-103.
  11. איגרת השמד לרמב"ם: ויכוח הרטמן-סולובייצ'יק בראי הפילוסופיה של המשפט" מחויבות יהודית מתחדשת (עורכים: אבי שגיא וצבי זוהר תשס"א), עמ' 373-345. (עם יאיר לורברבוים).
  12. בין ספרות להיסטוריה, ציון סו (תשס"א) עמ' 379-371.
  13. בית המדרש בארץ-ישראל: המושג והמוסד, דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות (חטיבה ב), ירושלים תש"ס, עמ' 68-45.
  14. הדחת רבן גמליאל-בין אגדה להיסטוריה, ציון סד (תשנ"ט), עמ' 38-5.
  15. פולמוסי הבתים: המחלוקת המטא-הלכתית בין בית שמאי לבית הלל, עיוני משפט כב (תשנ"ט), עמ' 498-461.

  תאריך עדכון אחרון : 13/12/2023