"פורום הפקולטה במסגרת התכנית לטפוח המצוינות

17/05/2016 - 18:00 - 19:30

"משפט ותרבות פופולרית"

בנין הפקולטה למשפטים 306, קומה ב'

מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, ד"ר עדי אייל

תכנית: