משפט מבוים בנושא הלכת MFW בישראל

23/06/2016 - 15:30 - 18:00

תכנית:

 

מרכז: ד"ר אסף אקשטיין