משפט מבוים בנושא הלכת MFW בישראל

שלחו לחבר
23/06/2016 - 18:00 - 15:30

תכנית:

 

מרכז: ד"ר אסף אקשטיין