"בין גישור למשפט: מיסוד, סמכות וחדשנות"

01/02/2017 - 17:00 - 19:30

מרכזת: פרופ' מיכל אלברשטין

אולם וויספלד, בנין פלדמן 301

program: