כנס לכבוד השופט ביהמ"ש העליון אליקים רובינשטיין

שלחו לחבר
10/12/2017 - 21:00 - 14:00

הפורש לגמלאות

מרכזת: ד"ר מרים ביטון-מרקוביץ

program: