עמיתי מחקר

הפקולטה למשפטים מקיימת תכנית של עמיתי מחקר שמטרתה לסייע לפוסט-דוקטורנטים להכשיר את עצמם לחיי אקדמיה ולהשתלבות במוסד אקדמי-מחקרי מוכר. התוכנית פתוחה לחוקרים בתחום המשפטים אשר סיימו לימודים לתואר שלישי באוניברסיטה בארץ או בחו"ל. החוקרים מקדישים את עצמם לעבודה מחקרית-אקדמית במהלך השנה בסביבה תומכת, עם חוקר בכיר מהפקולטה כמֶנטור, ותוך שילוב מלא בחיים האקדמיים של הפקולטה ושיתוף פעולה עם חוקריה. בחירת החוקרים נעשית על בסיס ההצטיינות האקדמית של המועמד ואיכות הצעת המחקר שלו.

 

עמיתי המחקר בשנת הלימודים תשפ"א: