מלגות ופרסים

מלגה ע"ש ד"ר דיוויד וינר

הפקולטה למשפטים מעניקה מלגות לתלמידים מצטיינים שהשתתפו בקליניקה למשפט פלילי ע"ש ד"ר דיוויד וינר ז"ל. המלגות הן תרומת משפחתו של ד"ר וינר ז"ל והן מיועדות לתלמידי הקליניקה.

מועד ההגשה
לפי הודעת הפקולטה
קריטריונים

המלגות יוענקו לסטדנטים מצטיינים תוך דגש על לימודי הקליניקה, וכן מעורבות חברתית ומצב כלכלי של המועמדים.

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים

 

הפקולטה למשפטים מקיימת 'תכנית לדוקטורנטים מצטיינים' במסגרת לימודי התואר השלישי. התכנית מיועדת לתלמידי מחקר מצטיינים המבקשים להקדיש את מלוא זמנם ומרצם לפעילות מחקרית במסגרת הפקולטה למשפטים.

משתתפי התכנית יהיו זכאים להטבות הבאות:

 • מלגה בסכום של עד 260,000 ₪ לתקופה של 4 שנות לימוד.
 • פטור מלא משכר לימוד למשך כל תקופת הלימודים.
 • חדר עבודה בתחומי הספרייה למשפטים.
 • אפשרות לשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות מובילות מחו"ל.
 • אפשרות להשתתף בתכנית הקיץ היוקרתית בחו"ל לדוקטורנטים של אגודת ATLAS  המאגדת בתוכה עשרה בתי ספר למשפטים מהמובילים בעולם.
 • מימון נסיעה לכנס בחו"ל להצגת מחקרו של הדוקטורנט (עד 1,000$).
 • השתלבות במערך ההוראה של הפקולטה בתפקיד של עוזרי הוראה. עבור ההוראה יזכו המשתתפים בגמול נפרד. היקף ההוראה של כל משתתף כפוף לאישורו של האחראי האקדמי של התכנית.
 • אפשרות להשתתף בסדנאות השונות של הפקולטה ובסמינר פקולטטיבי, בהן מציגים חוקרים מובילים מהארץ ומחו"ל עבודות בהתהוות.
מועד ההגשה
לפי הודעת הפקולטה
קריטריונים

משתתפי התוכנית יידרשו לעמוד בתנאים הבאים:

 • להקדיש את כל זמנם למחקר.
 • להגיש הצעת מחקר תוך שנה מיום תחילת הלימודים.
 • להגיש אחת לחצי שנה, דו"ח התקדמות בעבודה, בצירוף התייחסות המנחה.
 • לעמוד בכל הדרישות האקדמיות ובתנאים הקבועים בתקנון הפקולטה ובתקנון האוניברסיטאי ביחס לתלמידי מחקר לתואר שלישי.
 • להגיש את עבודת המחקר לא יאוחר מארבע שנים מיום תחילת הלימודים.

מלגת המר

המועצה להשכלה גבוהה מעניקה מלגות ע"ש זבולון המר ז"ל מי שהיה שר החינוך והתרבות.
המלגות מיועדות לסטודנטים שימשיכו את לימודיהם לתואר השני באחת האוניברסיטאות בארץ לאחר שסיימו את לימודיהם בהצטיינות במוסדות שאינם אוניברסיטאות אך קיבלו את הכרת המועצה להשכלה גבוהה להענקת תארים.
מועד ההגשה
לפי הודעת הפקולטה
קריטריונים
המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון, סטודנטים מצטיינים ממוסד ישראלי שאינו אוניברסיטה, אשר התקבלו בפועל ללימודי תואר שני מחקרי (עם עבודת גמר) באוניברסיטה, או התקבלו למסלול ישיר לדוקטורט.
המועמדים ייבחרו על סמך הישגים לימודיים, הישגים מחקריים, הסיכויים להגיע לתואר השלישי. כמו גם יילקחו בחשבון אישיותו של המועמד/ת (מנהיגות, יוזמה וכו'), נסיבות מיוחדות ותרומה לקהילה ולחברה כפי שיבואו לידיי ביטוי בהמלצות על המועמד/ת.

מלגת קרן וולף

קרן וולף מעניקה מדי שנה מלגות לסטודנטים לתואר שלישי הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, במגוון נושאים ומקצועות. המלגאים נבחרים בידי ועדת מלגות ומענקי מחקר של מועצת הקרן מתוך רשימת מועמדים מצטיינים המומלצים למלגה על-ידי האוניברסיטאות. בעבר העניקה הקרן מענקים גם לבתר-דוקטורים ומענקי מחקר מיוחדים לאנשי מדע העוסקים במחקר בישראל.

מועד ההגשה
לפי הודעת הפקולטה

מלגת יגאל אלון

מלגות יגאל אלון מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במערכת האוניברסיטאות בישראל ולאוניברסיטאות - למנות את הזוכים ל"מרצה" או ל"מרצה בכיר" או ל"פרופסור חבר" כמינוי ראשון במשרה מלאה.

מועד ההגשה
לפי הודעת הפקולטה
קריטריונים

בחירת הזוכים נעשית על בסיס הצטיינות אישית.

מלגת לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין מעניקה מלגות בסכום של 5,000 ש"ח האחת, למספר סטודנטים למשפטים, המשלבים פעילות התנדבותית בולטת לתועלת החברה עם הצטיינות בלימודיהם. המלגות מיועדות לסטודנטים למשפטים לתואר ראשון, החל משנה ב' ומעלה.
סכום המילגות
5,000 ש"ח
מועד ההגשה
לפי הודעת לשכת עורכי הדין

מלגת פולברייט

קרן חינוך ארה"ב-ישראל מציעה כארבעה מענקים לסטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטאות ישראליות, אשר עומדים להתחיל בשנת פעילות באוניברסיטה אמריקאית, במסגרת תכנית לימודיהם הישראלית. לזוכים במענקים מועבר תשלום אחד בסך $12,500, כתמיכה חלקית בשנת הפעילות בארה"ב.

סכום המילגות
$12,500
מועד ההגשה
לפי הודעת הקרן אשר תפורסם על לוחות המודעות

מלגה ע"ש ריימונד פול

מדי שנה מעניקה הפקולטה למשפטים מלגות הצטיינות לסטודנטיות, תלמידות הפקולטה לתואר ראשון מטעם הקרן ע"ש ריימונד פול.

מועד ההגשה
לפי הודעת הפקולטה
קריטריונים
בחירת הזוכים נעשית על בסיס הצטיינות בלימודים, מצב כלכלי ומעורבות בלימודים.

מלגת שופף

קרן המלגות ע"ש מוזס שופף העניקה מאז היווסדה בשנת 1996 כ- 61 מלגות דוקטורט למנהיגים ולפעילים חברתיים. מטרת הקרן היא עידוד עבודת מחקר שתעצים בסופו של דבר את התרומה לקהילה. המלגה מאפשרת לפעילים ולמנהיגים החברתיים להקדיש את זמנם למחקר, להוריד מעליהם את הדאגה להכנסה הכספית, לסיים את עבודת הדוקטורט בזמן קצר יותר ולחזור לפעילות הקהילתית שלהם במשנה מרץ, מנוסים ומשכילים יותר.
מועד ההגשה
לפי הודעת הפקולטה